Grantová řízení

Nadační fond ŠANCE pomáhá cílovým skupinám díky příspěvkům dárců a podporovatelů,  jejichž příspěvky rozděluje na základě transparentně vyhlašovaných programů pravidelně jednou za tři měsíce.

Nadační fond ŠANCE