Žádost o nadační příspěvek

Žadatel o nadační příspěvek zašle zcela vyplněný formulář žádosti o nadační příspěvek elektronicky na adresu: info@nfsance.cz  nebo poštou na adresu: Nadační fond ŠANCE, Čechurova 1988/31, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice.

Žádost je možné také osobně konzultovat s osobou zodpovědnou za grantové řízení (koordinátorem). Termín schůzky je potřeba předem domluvit na e-mailu: info@nfsance.cz.

Správní rada je oprávněna vyžádat si další podklady potřebné pro posouzení oprávněnosti žádosti o nadační příspěvek.

Pokud Nadační fond uzná za vhodné, může si pro své rozhodnutí vyžádat i odborný posudek.

Všechny body žádosti je třeba vyplnit co nejobsažněji. Informace přesahující rámec formuláře je možno dodat v příloze.

Před vyplňováním žádosti věnujte, prosím, pozornost grantovým pravidlům a informacím o aktuálním grantovém tématu.

Formulář žádosti pro fyzické osoby Žádost-pro-fyzické-osoby

Formulář žádosti pro právnické osoby Žádost-pro-právnické-osoby