Historie

Podporovat aktivity prospěšné pro obec či jednotlivce v tíživé sociální situaci z městské části Prahy 20 – Horních Počernic bylo hlavní myšlenkou, která vedla starostku Hanu Moravcovou a místostarostu Petra Heriana k založení Nadačního fondu ŠANCE.

  • Nadační listina o zřízení nadačního fondu byla podepsána 25. ledna 2011. Poté dne 9. března 2011 vznikl zápisem do nadačního rejstříku Nadační fond ŠANCE.

Smyslem nadačního příspěvku je pomoci zmírnit bezútěšnost tíživé sociální situace jednotlivců, podpořit jejich důstojnější životní podmínky či pomoci nalézt možnost, jak vlastními silami složitou situaci řešit. Další forma podpory je cílena na projekty a aktivity, které jsou přínosné pro širší veřejnost Horních Počernic.

  • Základ jmění nadačního fondu tvoří prostředky, které vložili jeho zřizovatelé díky tomu, že se vzdali části odměny za práci ve vedení městské části Praha 20 – Horní Počernice.

Šance znamená naději. Připomíná také uskupení Šance pro Počernice, jehož představitelé nadační fond založili a připomíná také nám všem, že máme šanci se připojit a podpořit dobrou věc.